İçme Suyu Dağıtım ve Atıksu Toplama Şebekelerinde Maliyet Analizi: İstanbul Asya Yakası Örneği


Tıryak İ., Çiçekalan B., Öztürk İ.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.22, no.64, pp.233-246, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkiye’de su temini ve atıksu hizmetleri özerk bütçeli Su ve Kanalizasyon İdareleri (SUKİ) tarafından yürütülmektedir. SUKİ’ler üzerine düşen sorumluluğu gerçekleştirebilmek için büyük yatırımlar yapmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul şehri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) sorumluluk alanında bulunan içme suyu dağıtım ve atıksu toplama şebekeleri için maliyet analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; içme suyu dağıtım şebekelerinde, Ø(100-600) mm anma çaplı hatların birim inşaat maliyeti ortalama kaplamasız borularda ~98 $/m iken, kaplamalı borularda ise ~107$/m olduğu bulunmuştur. Atıksu toplama şebekelerinde ise Ø(300-600)mm anma çaplı borularda birim fiyat 200 $/m ile 276$/m aralığında değişmektedir. İçme suyu dağıtım ve atıksu toplama şebekeleri için hesaplanan hektar başına düşen mal varlığı ile hektar başına toplam şebeke uzunluğu arasında doğrusal bir ilişki olduğu görülmüştür. İçme suyu dağıtım ve atıksu toplama şebekelerinde, birim şebeke uzunluğu başına düşen ortalama birim maliyet sırasıyla yaklaşık 77.825 $/km ve 294.664 $/km olarak bulunmuştur. Kişi başına ortalama birim maliyet ise içme suyu dağıtım şebekeleri için 68 $/kişi, atıksu toplama şebekesi için ise 254 $/kişi’dir. Çalışmada elde edilen özgül maliyet verilerinin yatırım planlamalarında değerlendirilmesinde yol gösterici olması beklenmektedir.