Material strength analysis and modelling of the main girder of the cage structural gantry crane


GERDEMELİ İ., KURT HABİBOĞLU S., ÖZER D.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, vol.3, no.52, pp.47-50, 2009 (Peer-Reviewed Journal)