EVRENSEL TASARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARAKESİTİNDE ULUSLARARASI BİR TASARIM YARIŞMASI ÖRNEĞİ: BRAUN PRIZE


Dolap Yıldız H. K., Şen M.

Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 21 - 23 September 2016, pp.381-398

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.381-398
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, son dönemlerde sıkça duyduğumuz kaliteli yaşam ve inovasyon gibi kavramlara

eşlik eden evrensel tasarım ve sürdürülebilirlik kavramları ara kesitinde uluslararası bir tasarım

yarışması olan Braun Prize örneği ele alınarak, ödül alan ve finale kalan ürünler üzerinden her

iki tasarım yaklaşımının endüstriyel ürün tasarımındaki kullanımı irdelenmiştir. Çalışma kapsamında

tasarlanmış yaratıcı çözümlere erişebilme imkanı tanıyarak tasarım farkındalığı yaratan

yarışmaların endüstriyel ürün tasarımındaki önemine değinilmiş, çeşitli tasarım yaklaşımları

arasında güncelliğini koruyan evrensel tasarım ve sürdürülebilirlik kavramlarının birlikteliği

tartışılmıştır. Bir kontrol listesi oluşturularak 2001-2015 yılları arasında Braun Prize ödülü alan

ve finale kalan ürünler analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda kavramları oluşturan hangi

ilkelerin öne çıktığı, bu ilkelerin yıllara göre artış ve azalışları ile ürün gruplarına göre kullanım

alanları belirlenmiştir. Şimdiye kadar endüstriyel tasarım disiplini içerisinde sadece evrensel

tasarım kavramı ile sürdürülebilirliğin sosyal boyutu arasında ele alınan bu iki kavramın birlikteliğinin,

çevre dostu yaklaşımlar bağlamında incelenmesi, dünyanın değişen demografisine

paralel olarak ortaya çıkan iklim sorunlarının çözümüne katkı sağlayabilecek sonuçlar doğurması

açısından yapılmış bir analiz çalışması olması bakımından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Evrensel tasarım; sürdürülebilirlik; Braun Prize.