Endüstriyel Uygulamalar için Çözeltiden Üfleme Yöntemi ile Üretilen Nanoliflerin Çap ve Morfoloji Optimizasyonu


POLAT Y., KILIÇ A.

1. ULUSLARARASI LİF ve POLİMER ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 13 - 14 Mayıs 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri