Kentsel Doku İle Şehirsel Büyüme Biçimi Arasındaki İlişkinin Mekansal Analizi İstanbul Örneği


KAYA H. S. , TERZİ F. , Bölen F.

3. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Turkey, 10 - 11 December 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey