İki fazlı sentez yöntemi kullanarak Çinko-Kükürt-Selenyum üçlü kuantum nokta sistemlerinin sentezi


Güleroğlu G., Ünlü C.

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.421

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.421
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Çinko içeren kuantum noktalar, zehir etkisi göstermemeleri nedeni ile ve biyouyumlulukları sayesinde hücre içi
görüntüleme, biyosensör, hücre içi protein takibi gibi bir çok medikal alanda başarılı bir şekilde
kullanılmaktadırlar
(Li et al., 2007). Günümüzde çinko sulfur (ZnS) ve çinko selenür (ZnSe) kuantum noktalar
farklı hidrotermal sentez yöntemleri kullanılarak yüksek sıcaklık (200
0C 300 0C) ve yüksek basınç altında
başarı ile sentezlenmektedir
(Chen et al., 2004). Ancak, yüksek sıcaklık ve yüksek sıcaklıkta çinko tabanlı
kuantum noktaların zaman ile büyüklüğünün ve buna bağlı olarak fotofiziksel özelliklerinin kontrolü oldukça
zordur. Bu sebeple günümüzde araştırmalar daha düşük sıcaklıkta ve daha kontrollü sentez yöntemleri üzerine
yoğunlaşmıştır.
Bu çalışmada çinko
-kükürt-selenür (ZnSSe) üçlü kuantum nokta sistemlerini düşük sıcaklıkta (90 0C 100 0C) ve
atmosferik basınç altında iki fazlı sentez yöntemi ile sentezledik. Sentezlediğimiz ZnSSe kuantum noktaların
fotofiziksel karakterizasyonunu UV-Vis spektrometre ve floresan spektrometre kullanılarak yapıldı. Yapısal
karakterizasyon ise X-ray difraktometre kullanılarak yapıldı