“Uyuşmazlığa konu afete maruz alan ilan edilen bölgelerde yapıların yıkılma sonucu ortaya çıktığı iddia edilen zararın tazmini istemiyle davacı ve davalı taraf iddiaları tüm dosya kapsamı göz önüne alınarak, meydana geldiği iddia edilen zararın miktarının hesaplanması, zararın oluşmasında taraf kusurlarının tespiti ile kusur oranı çerçevesinde zararın miktarının paylaştırılması hususlarını açıklar raporun, dava dosyasındaki teknik veriler, tahlil sonuçları ve diğer belgeler de dikkate alınarak, riskli yapı olup olmadığı hususunda taraf iddiaları da göz önünde bulundurularak ve tarafınızca re’sen tespit edilecek hususlar da dikkate alınarak hazırlanan rapor.


Yaman H. , Eser Ö., Erden T.

İstanbul 9. İdare Mahkemesi 2016/852 E., pp.12, İstanbul, 2017

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2017
  • City: İstanbul