Yenilikçi Nanokompozit Polimerik Membranların Filtrasyon Performanslarının ve Biyokirlenme Mekanizmalarının Belirlenmesi


Taş B., Şile M., Parlak E. B. , YAZICI B., Keskin Y., İMER D. Y. , ...More

III. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu, Turkey, 26 - 27 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey