Investigating The Relationship Between Furniture And Accessories Manufacturers In New Product Development Processes In Turkish Furniture Industry


Tatlısu E., Er Ö.

II. INTERNATIONAL FURNITURE CONGRESS (IFC), Muğla, Turkey, 24 - 28 November 2016, vol.2, no.2, pp.100-109

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.100-109
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This paper will investigate the relationship between furniture manufacturers and furniture accessory producers for new product development (NPD) in Turkish home furniture industry. A rich body of knowledge exists on supplier integration in NPD process in various industries such as automotive, textiles and consumer electronics whereas little is known on the subject in furniture industry. The importance of supplier integration in NPD processes especially in products consisting of multiple components is widely accepted. With the increase in the complexity of products and high requirement of efficiency and specialization, management of a network of suppliers to introduce meaningful products into the market has become crucial. This paper will represent partial findings of a study into the relationship between furniture manufacturers and furniture accessory producers in Turkish home furniture industry. The paper will depend on the data received through semi structured interviews with the representatives of both parties. The study aims to find out the channels of communication and collaboration between the companies designing whole sets of furniture and suppliers of components for these sets. The paper will discuss the findings of the semi structured interviews so far.

Keywords: Turkish furniture industry, new product development, component producers, supplier integration 

Çalışma kapsamında Türkiye ev mobilya endüstrisinde faaliyet gösteren mobilya ve aksesuar üreticilerinin yeni ürün geliştirme süreçleri içerisindeki ilişkileri incelenecektir. Otomotiv, tekstil ve tüketici elektroniği gibi çeşitli sektörlerde üretici-tedarikçi ilişkileri üzerine zengin bir bilgi birikimi olmasına rağmen, mobilya endüstrisi bu alanda çokça araştırılmamış, dahası ihmal edilmiş bir alan olarak göze çarpmaktadır. Yeni ürün geliştirme süreçlerinde üretici-tedarikçi ilişkilerinin önemi, özellikle çok parçalı ürünlerden oluşan sektörlerde yaygın olarak kabul görmektedir. Ürün karmaşıklığının artması, verimlilik ve uzmanlaşmaya olan yüksek ihtiyaç, tedarikçilerin talebe yönelik ve anlamlı ürünler sunabilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye ev mobilya endüstrisinde faaliyet gösteren mobilya ve aksesuar üreticisi firmaların arasındaki ilişkiye dair yapılan bir çalışmanın kısmi sonuçları ortaya konacaktır. Çalışma, her iki tarafın endüstrideki temsilcileriyle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler sonucu elde edilmiş verilere dayandırılacaktır. Çalışma, bir mobilya ürünü ve bu üründe kullanılan parçaların tasarlanma ve üretilme aşamalarında taraflar arasındaki iletişim ve işbirliği kanallarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bildiride yarı-yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilen veriler ortaya konulacak ve değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye ev mobilya endüstrisi, yeni ürün geliştirme, parça üreticileri, tedarikçi katılımı