Direct numerical simulations of strongly decelarated boundary layers


GÜNGÖR A. G.

University of Cambridge, Whittle Laboratory, 14 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri