Future Visions @ … The Exploration of the Metropolis [‘The 3 Profile’ etc.]


Creative Commons License

Şentürer A., Büyüktopcu E.

in: Space and Contradictions, Yıldız Özkan Dilek,Alkışer Bregger Yasemin, Editor, İTÜ Vakfi Yayınları, İstanbul, pp.49-54, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: İTÜ Vakfi Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.49-54
  • Editors: Yıldız Özkan Dilek,Alkışer Bregger Yasemin, Editor
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Critically self-positioned and ‘Future Visions @ …’ themed architectural design studio concentrates on the ‘border-lines’ of the metropolises (New York, İstanbul, Moskova, Atina, İzmir), designs through the ‘architectural-cinematographic’ sections/montages as an attempt of layered reading and deciphering and ‘imaginations’, efforts to broaden the horizon of design and the creative actions about city and architecture by ‘pushing forward to the future’.

The text will focus on that how the studio members get the information, data and experience, briefly how they can attach to the context of the place (Moscow sample) by examining the four-staged research process of the studio. The stages are “(after) Constructivism New Urbanity & New Architecture” includes the ‘3 profile’ research method which is based on mapping, deciphering and understanding the city under the guidance of the routes and places of the citizens (locals?) from different profiles; “Visionary Design Approaches” begins with the reading and discussion of the ‘utopia/distopia’ based articles and literary texts and finishes with the production of self-manifested text and image; “Architectural Programming” and “Poetics in Metropolitan Architecture” experienced the contribution of the studio practice from a distance into the exploration of the genius loci and zeitgeist of the metropolis and its atmosphere without any presumption.

Kendini eleştirel konumlayan ve ‘Gelecek Vizyonları @ …’ temalı mimari tasarım stüdyosu metropollerin (New York, İstanbul, Moskova, Atina, İzmir) ‘sınır-boyları’na odaklanır; katmanlı bir okuma, deşifre ve hayale dayalı ‘imgelemler’ girişimi olarak ‘mimari-sinematografik’ kesitler/montajlar üzerinden tasarlamaktan vazgeçmez; ‘geleceğe fırlatmalar’ üzerinden tasarım ufkunu genişletmeye, kent ve mimarlığa dair yaratıcı edimler gerçekleştirmeye gayret eder.

Metin, stüdyo üyelerinin bilgi, veri ve deneyimi nasıl elde ettiklerine, kısaca stüdyonun dört aşamalı araştırma süreci aracılığında (Moskova örneği üzerinden) yerin bağlamına nasıl bağlandıklarına odaklanacaktır. “Konstrüktivizm -ve sonrası- Yeni Kentlilik, Yeni Mimarlık” başlıklı aşama haritalama, deşifre etme ve farklı profillerden kentlilerin mekan ve rotaları rehberliğinde kenti anlamaya dayanan ‘3 Profil’ araştırma yöntemini içerirken; “Vizyoner Tasarım Yaklaşımları” ‘ütopya/distopya’ odağındaki makaleler ve edebi metinlerin okunması ve tartışılması ile başlar ve manifesto yazımı ve imgesinin üretilmesiyle sonuçlanır. “Mimari Programlama” ve “Metropol Mimarlığının Poetikası” ise uzaktan stüdyo pratiğinin katkılarıyla ön kabulsüz biçimde metropoldeki yerin ve zamanın ruhunu (genius loci, zeitgeist) ve atmosferin keşfedilmesini içerir.