65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN YAŞAM KALİTELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Öztürk A., Özbar N.

5. ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 25 - 27 October 2018, vol.0, no.2018639, pp.103-120

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 0
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.103-120
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada 65 yaş ve üstü bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinin yaşam kalitesine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya toplam 100 gönüllü katılmıştır. Fiziksel aktivite düzeylerinin belirlenebilmesi için Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi Kısa Formu (IPAQ), yaşam kalitesi değişkeniyle ilgili verilere ulaşabilmek için Yaşam Kalitesi Ölçeği SF-36 ve sosyo-demografik bilgilerle ilgili veriler için ise kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Katılımcıların 67’sinde kronik hastalıkların olduğu görülmüştür. Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi düzeyi erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. Kronik hastalıkların fiziksel aktivite düzeyini etkilediği ve yaş değişkenine göre fiziksel aktivite düzeyinin etkilendiği belirlenmiştir. Fiziksel aktivite düzeyi ortalaması ile yaşam kalite düzeyi ortalaması arasında (p<0.00) anlamlı ilişki vardır. Bu çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlara göre yaşlıların fiziksel aktivite düzeyi azalırsa ve bununla birlikte sağlık sorunlarının da beraberinde getirdiği olumsuz durumlarda artışın olması yaşam kalite düzeylerini düşürmektedir. Fiziksel aktivite düzeyinin, fiziksel fonksiyonu, fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarının kısıtlılıkları, enerji/bitkinlik ve ruhsal durumları, sosyal fonksiyonlar, ağrı ve genel sağlık durumları gibi durumları etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, yaşam kalitesi, yaşlılık.