Galeri Patlatmaları için Yakın Mesafe Parçacık Hızı Tahminine Dayanan Bir Modelleme


HÜDAVERDİ T., AĞAN Y.

5.Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 05 June 2023, pp.613-620

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.613-620
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This study discusses a particle velocity model to evaluate blast induced damage during underground face blasting operations. A blast pattern applied in underground copper mine was considered for the research. Blastholes were charged based on three different scenarios. In the first scenario, the roof and wall holes were charged using 4 emulsion cartridge explosives. In the second and third scenarios, roof and wall holes were charged using 24 millimeters and 19 millimeters contour explosives. Simulation was performed using a special software based on Holmberg-Persson approach. Application of contour explosives provided a reduction in particle velocity levels near the wall holes. Damage probability for surrounding rock was reduced. Application of 19 millimeters contour explosives reduced the particle velocity values down to 500-1300 millimeter per second near the charged holes. Use of contour explosives decreased the linear charge density down to 0.50-0.30 kilogram per meters.

Bu çalışmada yeraltı galeri patlatmalarında galeri çevresinde oluşabilecek hasarı değerlendirmek amacıyla parçacık hızına dayanan bir model tartışılmaktadır. Bu amaçla yeraltı bakır madeninde uygulanan örnek bir tasarım ele alınmıştır. Delikler üç farklı senaryo hedeflenerek doldurulmuştur. Birinci senaryoda tavan ve çevre deliklerine 4 adet emülsiyon kartuş patlayıcı yerleştirilmiştir. İkinci ve üçüncü senaryoda ise tavan ve yan deliklere 24 milimetre ve 19 milimetre kartuş patlayıcılar yerleştirilmiştir. Modelleme özel bir yazılım kullanılarak Holmberg-Persson yaklaşımına göre gerçekleştirilmiştir. Kontur patlayıcıların kullanımı ile birlikte çevre deliklerinin civarında oluşan yer sarsıntısı seviyeleri azalmış, dolayısıyla yan kayaçta gerçekleşmesi muhtemel hasar olasılığı azaltılmıştır. Özellikle 19 mm çaplı kontur patlayıcıların kullanılmasıyla delik çevresinde oluşan parçacık hızı seviyeleri 500-1300 milimetre/saniye civarına düşürülmüştür. Kontur patlayıcıların kullanılması doğrusal şarj yoğunluğunu 0,50-0,30 kilogram/metre seviyesine indirmektedir.