Mısır İşleme Endüstrisi İçin Kirlilik Profilinin Belirlenmesi ve Atık Azaltımı Yaklaşımı


Erşahin M. E. , Tezer B. H. , Öztürk İ. , Bilge C.

ITÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 7 - 09 June 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey