Çeviriden Beklentiler ve Çeviri Gerçekleri: Çeviri Eleştirisinde Yapıcı Bir Yaklaşım Mümkün Mü?


Süren M. S.

Istanbul University Journal of Translation Studies - İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, vol.0, no.15, pp.93-109, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier