The Source Image and Speculative Interrogations in Future Imaginations


Creative Commons License

Büyüktopcu E.

in: Trans•Studio: Via Istanbul, Şentürer Ayşe,Büyüktopcu Erenalp, Editor, YEM Yayın, İstanbul, pp.58-63, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: YEM Yayın
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.58-63
  • Editors: Şentürer Ayşe,Büyüktopcu Erenalp, Editor
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

This paper aims to demonstrate the image of the speculative future imaginations through its multi-layered composition (time-wise accumulation of past-present-future, togetherness of the strange-familiar components) and their reciprocal interactions (pull back and push forward actions). This composition is converted into the disassembly diagram to illustrate the logic of deciphering the samples of future imaginations and develop base to produce new speculative interrogations through the source image. In the following part, the political, economic and ecological atmosphere of the ‘Lunar Economic Zone’ (selected as the sample project and source image) is deciphered via its representation methods. Speculative interrogations are also revealed as critical-creative interpretations through the (text or visual type of) narrative and conveyed into the disassembly diagram of the sample. This duality of the source image and speculative interrogations is proposed as the research/development method for speculative futures-based design praxes. 

‘Gelecek Hayallerinde Kaynak İmge ve Spekülatif Sorgulamalar’ başlıklı bu yazı, spekülatif gelecek hayallerinin imgesini çok katmanlı kompozisyonu (geçmiş-güncel-gelecek’in zamanlar arası birikimi, yabancı-tanıdık bileşenlerin bir aradalıkları) ve katmanlar arası karşılıklı etkileşimleri (ileri ve geri atım hareketleri) üzerinden ortaya koymayı amaçlar. Bu kompozisyon, gelecek hayallerine ait örneklemin deşifre mantığını tasvir etmek ve kaynak imge üzerinden üretilecek yeni spekülatif sorgulamalar için bir altlık geliştirmek adına söküm diyagramına dönüştürülür. Takip eden bölümde, ‘Lunar Ekonomik Bölgesi’nin (örneklem ve kaynak imge olarak seçilen proje) politik, ekonomik, ekolojik atmosferi temsil yöntemleri aracılığında deşifre edilir. Ayrıca, (yazınsal veya görsel) anlatı üzerinden eleştirel-yaratıcı yorumlamalar şeklinde spekülatif sorgulamalar ortaya koyulur ve örneklemin söküm diyagramına aktarılır. Kaynak imge ve spekülatif sorgulamalar ikilisi, spekülatif geleceklere odaklı tasarım praksisleri için bir araştırma/geliştirme yöntemi olarak önerilir.