Davacılar Emine BALCI ve Selahattin BALCI vekili Av. Yusuf Avni KABACAOĞLU tarafından, AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI’na karşı açılan davada uyuşmazlığın uzmanlık gerektiren teknik yönünün çözüme kavuşturulması için bilirkişilerden, 1) Dava konusu taşınmazın davacı tarafından kullanılıp kullanılmadığı, Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen afete maruz bölge içerisinde kalıp kalmadığı, imar planındaki durumun ne olduğu, ruhsatlı olup olmadığı, 2) Taşınmazın alanının ne kadar olduğu ve ne olarak kullanıldığı, 3) Davacıların 3 numaralı bağımsız bölüm karşılığı hissedarı olduğu binanın inceleme tarihinde geçerli m2 maliyet değerlerine göre toplam maliyet bedelinin, binanın yaşı dikkate alınarak yıpranma payı düşülmek suretiyle belirlenmesi, davacılar hissesine isabet eden tutarın hesaplanması, 4) Uyuşmazlık konusu taşınmazda afete maruz bölge ilanı nedeniyle oluşan arsa değer kaybının belirlenmesi, davacılar hissesine isabet eden tutarın hesaplanması, 5) Dava konusu binanın bulunduğu parsel afete maruz bölge ilan edilmeseydi davacıların sahibi olduğu 3 numaralı bağımsız bölümün inceleme tarihindeki değerinin ne kadar olduğu hususlarını açıklığa kavuşturarak, Taraf iddiaları, dava dosyasındaki bilgi ve belgeler de incelenerek, taraf sayısından bir nüsha fazla olarak hazırlanan gerekçeli rapor.


Yaman H., Erden T., Eser Ö.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi 2016/704 E., pp.14, İstanbul, 2017

  • Publication Type: Expert Report / Expert Report
  • Publication Date: 2017
  • City: İstanbul
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes