Location Analytics Perspective on Micro-Mobility Solutions in Urban Transport


Creative Commons License

KARAHAN G., Kurtuluş C., GARAGON E.

Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (Online), vol.6, no.1, pp.75-86, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The importance and popularity of micro-mobility solutions in urban mobility is increasing. In this study, e-scooters, which is a micro-mobility tool, were focused on. The preferences of e-scooter users in the city and the legal regulations regarding e-scooters in Turkey and Istanbul were examined. In the study, Geographical Information Systems and location analytics stand out as significant tools to identify the deficiencies of e-scooter use and to generate solutions. The solutions revealed in the study can be used for the planning of flexible and applicable infrastructure and the development of urban policies. This study, it is aimed to create a product that can be used in the strategic decisions of both service providers and public institutions, considering the preferences of micro-mobility users in Istanbul. For this purpose, the Istanbul E-Scooter Parking Model was created using the Maptriks Location Analytics System. While creating this model, literature review and relevant legal regulations were used to determine the usage areas and restricted areas. With this study, legal parking areas for e-scooters have been determined for Istanbul and the advantages that Geographical Information Systems and location analytics can provide in practice have been revealed. Thus, a preliminary guide was created for the e-scooter studies and market.
Kentsel hareketlilikte mikromobilite çözümleri günümüzde hem ekonomik ve çevresel faydaları hem de kullanıcıya sağladığı kolaylıklar sebebiyle önemini ve popülerliğini gittikçe artırmaktadır. Bu çalışmada bir mikromobilite aracı olan e-scooterlar, kent içinde e-scooter kullanıcılarının tercihleri ve e-scooterlar ile ilgili Türkiye ve İstanbul’daki yasal düzenlemeler incelenmiştir. Bu araştırmada Coğrafi Bilgi Sistemlerini kullanarak üretilen Lokasyon Analitiği çözümleri ile kamu kurumlarına ve e-scooter firmalarına geliştirmeye açık bir rehber oluşturmak amaçlanmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve lokasyon analitiği farklı ölçeklerde e-scooter ihtiyaçlarının belirlenmesi, esnek ve uygulanabilir altyapı planlanması, uygun kent politikalarının geliştirilmesi için önemli araçlar olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmayla İstanbul kent ulaşımında, kullanıcı tercihlerini dikkate alarak hem hizmet sağlayan firmalara hem de kamu kurumlarına stratejik kararlarında kullanabilecekleri bir ürün oluşturmak hedeflenmiştir. Bu amaçla, Maptriks Lokasyon Analitiği Sistemi kullanılarak İstanbul E-Scooter Parklanma Modeli oluşturulmuştur. Bu model kurgulanırken yapılan literatür araştırması ve ilgili yasal düzenlemeler dikkate alınmış ve Maptriks Veri Bankası’ndan elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu çalışma ile e-scooterlar için en uygun park yeri bölgelerinin belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve lokasyon analitiğinin sağlayabileceği avantajlar İstanbul ili için oluşturulan model ile ortaya konmuştur. Böylece henüz yeni sayılabilecek olan e-scooter çalışmaları ve pazarı için öncül bir rehber oluşturulmuştur.