Bir menderesli gömülü vadide alüvyal setlenme ile göl gelişimleri ve muhtemel iklim etkisi: Mogan havzası (Ankara Örneği)


OCAKOĞLU F., GÖRÜM T., APAYDIN A.

2017 Sedimantoloji Araştırma Grubu Toplantısı, 14 - 17 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes