Ulusal ve Uluslararası Kent Bilgi Sistemlerinin İncelenmesi, Açık Kaynak Kodlu Kent Bilgi Sistem Öneri Yaklaşım


bilgin f., bilginol K., sur n., BEKTAŞ BALÇIK F. , ULUĞTEKİN N. N.

16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Turkey, 3 - 06 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey