Doğu Anadolu Fayı, Hazar-Palu Segmenti Üzerinde Gerçekleşen Krip Davranışının Sorgulanması


ERGİNTAV S., ÖZARPACI S., şentürk s., ÖZDEMİR A., DOĞAN U., ÇAKIR Z. , ...More

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Turkey, 28 January - 01 February 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey