Boyut Denge Zıtlık Uyum ve Anlatı Kavramlarıyla Bezeli Tasarım Anlayışıyla Oki Sato


KANOĞLU D. A.

İçmimar-TMMOB İçmimarlar Odası Resmi Yayını, pp.74-76, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)