The interaction of water soluble silicon phthalocyanines with DNA and investigation of biological properties


Mut A. K., Sesalan B. Ş.

8.ulusal anorganik kimya kongresi, Tekirdağ, Turkey, 2 - 05 September 2021, pp.3

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract


Ftalosiyaninler; azot atomları ile birbirine bağlı olan dört izoindolin ünitesinden oluşan 18 π-elektron sistemine sahip aromatik bileşiklerdir.  Bu grup makrohalka sınıfı, organik pigmentler ve boyar maddeler alanında geniş kullanım alanı bulmaktadır. Antibakteriyel, antimantari özelliklerinin yanında DNA, nükleik asit ve lipitlerle etkileşime girmeleri biyokimyacıların dikkatini çekmiştir[1-4].


Bu çalışmada 3-dimetilaminofenilmetil karbinolün silisyum ftalosiyanin diklorür ile reaksiyona girmesi sonucu bis[(3-dimetilaminofenil)etoksi]-ftalosiyaninato silisyum (IV) (1) bileşiği elde edilmiştir. Metil iyodür ile katyonik hale getirilen bu makrohalkanın (2) DNA ile etkileşimi UV-vis,  floresans spektroskopisi ve termal denaturasyon grafikleri ile incelenmiştir.