Afet Lojistiğinin Mekansal Hiyerarşik Yapılanması (TÜBİTAK 115K468) IP1: Afet Lojistiğinin Kuramsal Yapısı ve Gelişimi - IP2: Afet Risk Yönetiminin Farklı Aşamalarında , Afet Lojistiğinin Dönüşen Yapısı


Kundak S. , Çelik H. M. , Baypınar M. B. , Beyazıt İnce E. , Torun Y. , Gkika S. M. , ...More

Other, pp.1-102, 2016

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2016
  • Page Numbers: pp.1-102