Transdisciplinary Concepts in Computational Design and Reflections on Education


Creative Commons License

Delikanlı B., Çağdaş G.

Mimarlıkta Sayısal Tasarım XV. Ulusal Sempozyumu, MSTAS 2021: Dayanıklılık | Dirençlilik | Esneklik, İstanbul, Turkey, 28 - 29 June 2021, pp.93-104

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.93-104
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Developments in Information and Communication Technologies (ICT) have formed the common ground sought to reduce the interdisciplinary gaps created by specialization, which have accelerated since the scientific revolution. Significantly, most of the developments in information technologies are based on theories arising from the interaction of fundamental fields such as mathematics, biology, physics, medicine, and philosophy. Furthermore, the democratization of knowledge constantly feeds areas such as computational design, where architecture intersects with other disciplines in many fields. The avant-garde architects of the 1960’s closely followed transdisciplinary fields such as Cybernetics and Artificial Intelligence (AI) and brought different perspectives to architecture with their work. Today, the inclusiveness of contemporary architecture causes partnerships with many disciplines and increases the value of transdisciplinary concepts and studies in the context of computational design in architecture. Computational thinking has become one of the concepts that gain importance in architecture along with transdisciplinary fields. Computational thinking, a cognitive ability that affects our view of the universe, systems, meaning, and value judgments, can bring together the human mind and technology. Therefore, the computational thinking ability gained by the students with the experience and heuristic methods in architectural education will help build a connection with rational sciences and information technologies and accelerate transdisciplinary studies. This paper focuses on student works that take transdisciplinary concepts as a starting point and develop them with computational design approaches in two different graduate courses aiming to introduce computational design thinking to students. The student works that progress from concept to design and production in these courses are examples of transdisciplinary studies for architecture in terms of computational design approaches and design-production tools. The spread of these studies among computational design researchers and architecture students will further strengthen the position of architecture and architects in the information society.

Enformasyon ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, bilimsel devrimden bu yana ivmelenen uzmanlaşmanın yarattığı disiplinlerarası kopuklukları azaltabilmek için aranan ortak zemini oluşturmuştur. Özellikle bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin pek çoğu matematik, biyoloji, fizik, tıp ve felsefe gibi temel alanların birbiriyle etkileşiminden doğmuş teoremlere dayanmaktadır. Ayrıca, bilginin demokratikleşmesi mimarlık disiplininin diğer disiplinler ile birçok alanda kesiştiği hesaplamalı tasarım gibi alanları sürekli olarak beslemektedir. 1960’ların avangart mimarları sibernetik, yapay zeka gibi disiplinler ötesi alanları yakından takip etmiş ve çalışmalarında mimarlığa farklı bakış açıları getirmişlerdir. Bugün ise çağdaş mimarlığın kapsayıcı durumu pek çok disiplin ile ortaklık doğurmakta; disiplinler ötesi kavramlar ve çalışmaların, hesaplamalı tasarım ve mimarlık bağlamında değerini arttırmaktadır. Hesaplamalı düşünme disiplinler ötesi alanlarla birlikte mimarlıkta da önem kazanan kavramlardan biri olmuştur. Evrene ve sistemlere olan bakış açımızı, anlam ve değer yargılarımızı etkileyen ve bilişsel bir yeti olan hesaplamalı düşünme insan zihni ve teknolojiyi ortak bir paydada buluşturma potansiyeline sahiptir. Mimarlık eğitimindeki sezgisel yöntemlere ve deneyimle aktarılan bilgiye ek olarak öğrencilere kazandırılacak hesaplamalı düşünme yetisi rasyonel bilimler ve bilişim teknolojileri ile bir köprü kurmaya yardımcı olacak ve disiplinler ötesi çalışmaları hızlandıracaktır. Bu bildiri, hesaplamalı tasarım düşüncesini lisansüstü öğrencilere kazandırmayı hedefleyen iki farklı derste, disiplinler ötesi kavramları çıkış noktası olarak alan ve hesaplamalı tasarım yaklaşımlarıyla geliştiren öğrenci çalışmalarına odaklanmaktadır. Bu derslerdeki kavramdan, tasarıma ve üretime ilerleyen çalışmalar, kullanılan hesaplamalı tasarım yaklaşımları ve tasarım-üretim araçları bakımından mimarlık için disiplinler ötesi çalışmalara örnek teşkil etmektedir. Bu çalışmaların hesaplamalı tasarım araştırmacıları ve mimarlık öğrencileri arasında yaygınlaşması bilgi toplumunda mimarlığın ve mimarın konumunu daha da kuvvetlendirecektir.