Türk Halk Dansları nın Müzikle İcrasında Davulun Yeri ve Önemi


UZUNKAYA E.

Akademik Bakış – Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Dergisi, no.20, 2010 (Peer-Reviewed Journal)