Taraça gelişiminde iklim ve deniz seviyesi değişimleri ile düşey yönlü deformasyonun etkileşimi: Sakarya Nehri’nden bir bakış (Interaction of climate, sea level changes and vertical deformation: A view from Sakarya River)


Erturaç M. K., Şahiner ., Zabcı C., İkiel C., Meriç N.

VIII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.163-164

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163-164
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes