Taraça gelişiminde iklim ve deniz seviyesi değişimleri ile düşey yönlü deformasyonun etkileşimi: Sakarya Nehri’nden bir bakış (Interaction of climate, sea level changes and vertical deformation: A view from Sakarya River)


Erturaç M. K. , Şahiner ., Zabcı C. , İkiel C., Meriç N.

VIII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.163-164

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.163-164