Yıldızeli (Sivas) ve Almus (Tokat) ilçeleri arasında yer alan Senozoyik yaşlı magmatik birimlerin petrojenezi ve bölgenin jeotektonik evriminin araştırılması, Tübitak 112y120 Final Raporu


Karacık Z. , Genç Ş. C. , Göçmengil G. , Topbay C. D.

Teknik Rapor, ss.220, 2016

  • Basım Tarihi: 2016
  • Sayfa Sayıları: ss.220