Yıldızeli (Sivas) ve Almus (Tokat) ilçeleri arasında yer alan Senozoyik yaşlı magmatik birimlerin petrojenezi ve bölgenin jeotektonik evriminin araştırılması, Tübitak 112y120 Final Raporu


Karacık Z., Genç Ş. C., Göçmengil G., Topbay C. D.

Technical Report, pp.220, 2016

  • Publication Type: Other Publication / Technical Report
  • Publication Date: 2016
  • Page Numbers: pp.220
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes