High Efficiency MBR Modules Developed Recently in Turkey : GEN-MBR


TÜRKEN T. , KAYA R., PAŞAOĞLU M. E. , KOYUNCU İ.

6th MEMTEK International Symposium on Membrane Technologies and Applications, 18 - 20 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri