Binalarda Isıtma Enerjisi Korunumunda Isı Yalıtımı ve Nem Kontrolü


KOÇLAR ORAL G., ALTUN M. C.

Yapı ve Yalıtım Teknolojileri, 2006 (Non Peer-Reviewed Journal)