STRUCTURAL ANALYSIS OF A LOST ARCHITECTURAL HERITAGE: TRADITIONAL GÖKÇEADA-DEREKOY HOUSES


Göçer C.

Arkeoloji ve Sanat, no.172, pp.205-220, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Arkeoloji ve Sanat
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.205-220
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Located in the northeast of the Aegean Sea, west of the Dardanelles Strait, Gökçeada is Turkey’s larg- est island. Throughout history, settlements and struggles of different cultures have occurred on the island, which has played an important role in maritime trade due to its natural harbors and proximity to the Straits. Gökçeada hosts some unique housing examples with characteristics of different cul- tures. Offering a simple geometric form, the functional features of the houses come to the forefront. Structural features based on stone architecture in the Aegean Islands also form the basis of the resi- dential architecture of Gökçeada. The layout of the two-storey, two or three-room houses generally varies according to the user’s needs and economic income level. The texture of local materials, such as andesite and sandstone, structural walls erected with the masonry building system, and wooden- construction hipped roofs are distinctive structural features of said residences. A significant portion of these houses have been abandoned due to past migration and have begun to deteriorate with the effect of climatic factors. Dereköy, in particular, is home to many vacant, partially or completely destroyed stone houses. As per the World Heritage Convention signed in 1972, it has become even more crucial for all experts and the people in the host position to act with a common perspective on the protection of the world’s natural and cultural values. Determining the data of deterioration in abandoned residential buildings and analyzing their causes is one of the important steps to be taken towards preserving the region’s cultural heritage. Thus, the deterioration process related to the structural, constructive, material and construction techniques of the abandoned houses in Dereköy, which was examined in-situ, was analyzed and evaluated in this study.resenting the love theme at the art works about Eros and Psykhe, this symbol is also represent the loyalty.
Gökçeada, Ege Denizi’nin kuzeydoğusunda, Çanakkale Boğazı’nın batısındadır ve Türkiye’nin en büyük adasıdır. Doğal limanları ve Boğazlara yakın olması nedeniyle tarih boyunca deniz ticaretinde önemli bir rol oynayan adada, tarih boyunca farklı kültürlerin yerleşimleri ve mücadeleleri gerçek- leşmiştir. Gökçeada’da farklı kültürlerin karakteristik özelliklerini taşıyan özgün konut örnekleri bulunmaktadır. Basit geometrik bir forma sahip konutların işlevsel özelliği ön plana çıkmaktadır. Ege Adaları’ndaki taş mimariye dayalı yapısal özellikler Gökçeada konut mimarisinin de temelini oluşturur. Genellikle iki katlı, iki veya üç odaya sahip konutların plan biçimi kullanıcının ihtiyaçlarına ve ekono- mik gelir düzeyine göre değişmektedir. Andezit taşı, kumtaşı gibi yöresel malzeme dokusu, yığma yapı sistemine sahip strüktürel duvarlar ve ahşap konstrüksiyonlu kırma çatılar konutların belirgin yapısal özellikleridir. Konutların önemli bir bölümü geçmişte yaşanan göç nedeniyle terkedilmiş ve iklimsel etkenlerin etkisiyle bozulmaya başlamıştır. Özellikle Erenköy’de çok sayıda boş durumda, kısmen veya tamamen yıkılmış çok sayıda taş konut bulunmaktadır. 1972 tarihinde imzalanan Dünya Mirası Sözleşmesi’ne bağlı olarak, dünyada doğal ve kültürel değerlerin korunması konusunda farklı uzmanların ve ev sahibi pozisyonundaki halkın ortak bakış açısıyla hareket etmesi daha da önem kazanmıştır. Terkedilmiş konut yapılarında oluşan bozulma verilerinin belirlenmesi ve nedenlerinin analiz edilmesi bölgedeki kültürel mirası koruma yolunda atılacak önemli adımlardan birisidir. Bu çalışmada, yerinde gözlem yoluyla incelenen Dereköy’deki terkedilmiş konutların strüktürel, kons- trüktif, malzeme ve yapım tekniğine bağlı bozulma süreci analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.