Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi ile Öznitelik Çıkarımı Yapılarak Dijital Mamogramlarda Meme Kanseri Tanısı


Karacan K., TUNGA B.

12. İstanbul Bilişim Kongresi - IBK_2018, Turkey, 06 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey