Force Localization Estimation Using a Designed Soft Tactile Sensor


ACER M. , Yıldız A. F.

The International Symposium on Wearable Robotics, 16 - 20 Ekim 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri