Vergileme ve Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik İlişkisi: Türkiye Metropoliten Kentleri Örneği


KURT E. , TÜRK Ş. Ş.

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 21 - 23 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text