İstanbul hava kirliliği verilerinin tesir yarıçapları


ÖZTOPAL A., ŞEN Z.

Turkish Journal of Engineering and Environmental Science (Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi), vol.23, pp.71-81, 1999 (Peer-Reviewed Journal)