Temporal and Spatial Analysis of Tornado Cases in Turkey


Yavuz V., Deniz A.

ATMOS’15 (7. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu), İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.79-85

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.79-85
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The importance of meteorology has increased considerably due to increasing number of natural disasters in recent years. In summer extremely above the normal level temperatures, in winter extremely below the normal level temperatures, heavy rainfalls, extreme winds, large hail, lightning and tornadoes have started to seeing more in Turkey. In this study, tornado, one of the rare event that we begin to see much more in recent years, was investigated. Both tornado types which occuring on land or sea examined together in this study. After giving general information about the tornado, the first analysis was made that is about the number of tornadoes between the years 1997 and 2015. Then cities seen the tornado and how many tornado events seen in this period was investigated, these cities has been examined with regard to how the tornado is suitable for the region. After that statistical analysis was performed regarding mortalities caused by the tornadoes. According to the results obtained from the study, 68 % of tornadoes occured on land and 32 % of tornadoes occured on the sea. 17 people died and 71 people were injured in this period because of tornadoes. All mortal cases have occured as a result of tornado occured on land. A total of 263 cases examined in the study, 90 cases occured in Antalya and Mersin, Muğla and İstanbul was followed it respectively. Only in Antalya, 3 people lost their lives and 25 people injured result of tornadoes. 

Son yıllarda sayısı artan doğal afetler sebebiyle meteorolojinin önemi oldukça artmıştır. Yaz aylarında normalin çok üzerinde, kış aylarında ise normalin çok altında görülen sıcaklıklar, aşırı yağışlar, ekstrem rüzgarlar, büyük çaplı dolu, yıldırım ve hortum gibi ender vakalar Türkiye’de artık daha fazla görülmeye başlamıştır. Bu çalışmada özellikle Türkiye için ender bir olay olan ve son yıllarda daha çok görmeye başladığımız hortum olayı ele alınmıştır. Hem kara hem de deniz üzerinde meydana gelen her iki hortum türü için ortak bir analiz yapılmıştır. Hortum ile ilgili olarak genel bilgiler verildikten sonra ilk olarak hortumun 1997-2015 yılları arasındaki gerçekleşme sayıları analizine bakılmıştır. Daha sonra hortum olayının görüldüğü şehirler ve bu periyotta kaç adet hortum olayı görüldüğüne, bu şehirlerle ilgili olarak hangi bölgenin hortum olayına daha çok elverişli olduğuna bakılmıştır. Sonrasında hortumun neden olduğu can kayıpları ile ilgili istatistiki analiz yapılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre hortum vakalarının % 68’i kara üzerinde % 32’si de deniz üzerinde meydana gelmiştir. 17 kişi bu periyotta hayatını kaybetmiş ve 71 kişi de yaralanmıştır. Ölümlü vakaların hepsi kara üzerinde meydana gelen hortumlar sonucunda gerçekleşmiştir. Toplam incelenen 263 vaka içerisinde vakaların çoğu olan 90 vaka Antalya’da meydana gelmiş ve onu Mersin, Muğla ve İstanbul sırasıyla izlemiştir. Sadece Antalya’da 3 kişi hortum olaylarının sonucunda hayatını kaybetmiş ve 25 kişi de yaralanmıştır.