A LOCATION BASED COMMUNICATION PROPOSAL FOR DISASTER CRISIS MANAGEMENT


Gülnerman Gengeç A. G., Tezer A., Göksel Ç.

5. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU (UZAL-CBS 2014), İstanbul, Turkey, 14 - 17 October 2014, pp.1-7

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-7
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

The disaster subjected applications are the vital applications which covered in the title of Geographic Information Systems urban applications. Especially it is difficult to determine the impacts of earthquakes in urban areas for having wide area, big data and the size of inhabitants which are most frequent disaster in our country. In existing applications, the communication paths blocked between people and institutions this causes lack of emergency asistance after disaster which leads to secondary deaths and inevitability. Geographic information technologies are considered as a good method and communication tool for establishing a communication infrastructure between people and the institutions and for administration of crisis to prevent these losses. In this study with the representation of Life Saving Kiosk offer which is designed as communication tool based on geographic information systems, meeting the emergency assistance requests of the people with taking the location based emergency requests and condition notices into considiration after the earthquake, acquiring the interlocking of the people and the solidarity with the representation of the emergency seeking areas and increasing of taking the emergency service request and management ability of the emergency institıtion are aimed. People are the protagonists of this design. The increase of ability is depending on the big contribution of the people with the establishment of communication infrastructure. Despite of a desperate people image after disaster a solidarity environment is designed which let people to put their strength in action. This approach which is different than the existing aspects on crisis management is pointing the preperation and intervention phases of disaster management cycle and resolving the crisis management with a settlement which is designed in preperation phase and used in intervation phase. The flowchart of this resolve method built with people, communication tool and the forces of disaster intervetion. The functionalities of the proposed software in the communication tool, user interface desingns and usage algorithms are represented with taking the participation of people into considiration. The strength of using the people in disaster crisis management opened to discussion with basing to a data flow network model of location based data and with criteration of time, data detail, staff requirement and qualification, reality of data and data archive of existing applications.

Coğrafi Bilgi Sistemleri kent uygulamaları başlığı altında ele alınan en hayati uygulamalar, afet konulu uygulamalardır. Özellikle ülkemizde en çok gerçekleşen afet türü depremlerin, yarattığı etkileri, alan, veri ve yaşayan sayısı büyüklüğü nedeniyle kentsel alanlarda tespit etmek güçtür. Mevcut uygulamalarda, halk ile bu kurumlar arasındaki iletişim yolları tıkanmakta ve afet sonrası acil yardımların gecikmesinden kaynaklı ikincil ölümler ve çaresizlikler yaşanmaktadır. Bu kayıpların yaşanmasını önlemek için halk ile kurumlar arasındaki iletişim alt yapısının kurulması ve krizin yönetilebilmesi için coğrafi bilgi teknolojileri iyi bir veri yönetim ve iletişim aracı olarak görülmektedir. Bu çalışmada sunulan coğrafi bilgi sistemleri tabanlı bir iletişim aracı olarak tasarlanan Hayat Kurtaran Otomat (Kiosk) Modeli önerisi ile, deprem sonrası, konumsal acil yardım talepleri ve durum ihbarları gözetilerek haritalama yapılarak halkın acil yardım talep ihtiyacını karşılamak, halk kenetlenmesini ve dayanışmasını ilk yardım bekleyen yakın alanların gösterimini yaparak elde etmek ve acil yardım talep edilen kurumun yardım talebini alma ve yönetme kabiliyetinin de arttırılması hedeflenmektedir. Bu tasarının başkahramanı halktır. Kabiliyetin arttırılması, gerekli olan iletişim alt yapısının kurularak halkın afet yönetiminde büyük katkı koymasına dayanmaktadır. Afet sonrası çaresiz bir halk düşlemesi yerine, halkın gücünü ortaya koyabileceği bir dayanışma ortamı tasarlanmaktadır. Kriz yönetimine mevcut bakış açılarının dışında olan bu yaklaşım, afet yönetim döngüsü içerisindeki hazırlık ve müdahale evrelerine işaret etmekte ve hazırlık evresinde tasarlanarak müdahale evresinde kullanılacak bir yapılanmayla kriz yönetimini çözümlemektedir. Bu çözümleme modelinin akış şeması halk, iletişim aracı ve afete müdahale erkleri arasında kurgulanmaktadır. İletişim aracı içerisinde önerilen yazılımın işlevleri, arayüz tasarımları ve kullanım algoritmaları halk katılımı düşünülerek sunulmaktadır. Bu çalışmada afet kriz yönetiminde halkın gücü kullanımına dayandırılarak konumsal tabanlı bir veri akış ağı modeli, mevcuttaki uygulamalarla zaman, veri detayı, personel gereksinimi ve niteliği, veri gerçekliği ve veri arşivi kıstaslarıyla karşılaştırılarak tartışmaya açılmaktadır.