Gözenek Morfolojisi Ayarlanabilir Kauçuk Esaslı Sorbentlerin Kriyojenik Vulkanizasyonla üretimi ve Su Ortamından Organik Kirleticilerin örneklenmesinde Kullanımı


YETİŞKİN B., TÜREYEN O. E. , YILMAZ A., YAKAN DÜNDAR S. D. , OKAY O., OKAY O.

33. Ulusal Kimya Kongresi, 07 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text