Edinsel Bağışıklık Cevabının Düzenlenmesinde NOD Benzeri Reseptör 11 (NLRP11)’in Moleküler Genetik Karakterizasyonu


Creative Commons License

öZEL i., Akkaya I., Çıracı C.

İmmünojide Moleküller Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.4
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

AIM This study focuses on a member of a gene family called NOD-like Receptors, NLRP11. Its roles in regulating adaptive immunity was characterized at the molecular level in an attempt to understand its mode of action.

METHODs: RNA levels of NLRP11 was measured by QPCR in Daudi cells a human Burkit lymphoma cell line. Endogenous levels of NLRP11 was induced with LPS, CD40L, PMA/Ionomycine and adenosine. Protein levels were detected and compared by utiilizing western blotting. NLRP11 as a NLR family gene member is largely unknown and its ability to interact with ASC adaptor molecule to form an inflammasome compleks has not been studied yet. Using co-IP, we determined NLRP11 and ASC interaction at 4 hour adenosine post stimulation. We did not detect any extra cellular IL1B and IL18 cytokines but we detected intracellular ILB production and it was decreased after adeonosine treatment. To understant the NLRP11 effect on adaptive immunity, in particular, T helper responses, we co cultured Daudi cells with CD4 positive T helper cells and measure Th1, Th2 and Th17 responses. Th1 and Th17 responsed were founded to be declined and we detected an increased in IL10 secretion as a marker for regulatory T cells.

AMAÇ: Bu çalışmada, sadece primatlarda ifade edilen ve literatür bilgisi kısıtlı olan NLRP11'in bağışıklık sisteminin isleyişinde oynadığı roller, enflamasyona katkıları ve edinsel bağışıklık sistemini koordine etmede düzenleyici görevleri incelenmiştir.
YÖNTEM: Model olarak, yüksek oranda NLRP11 mRNA’sı üretmesi nedeniyle; insan Burkitt lenfoma hücresi olan Daudi hücreleri kullanılmıştır. Daudi hücrelerinde endojenöz NLRP11 ekspresyonunu indüklemek için LPS, CD40L, PMA/ionomycine ve adenozin
gibi çeşitli uyaranlar test edilmiştir. NLRP11 mRNA ekspresyon düzeyleri kantitatif RT-qPCR ile belirlenirken, protein seviyeleri western blot ile belirlenmiştir. NLRP11’in inflamazom kompleksi oluşturma potansiyelini anlamak amacıyla ASC adaptör proteini ile etkileşimi ko-immünopresipitasyon (Co-IP) analiziyle incelenmiştir. Bu etkileşim sonucunda pro-inflamatuar sitokinlerin (IL-1β, IL-18) salgılanması ve kaspaz-1 enziminin aktivasyon durumu, sırasıyla ELIZA ve kaspaz-1 enzim aktivasyon deneyleriyle
araştırılmıştır. NLRP11’in edinsel bağışıklığı nasıl şekillendirdiğinin belirlenmesi için Daudi hücrelerinde NLRP11 proteini siRNA ile azaltılıp ve/veya adenozin ile indüklenip, kandan izole edilen insan primer CD4+T hücreleriyle birlikte kültür edilmiştir. Bu primer T
hücrelerinden salgılanan sitokinler ELIZA ile ölçülmüştür. BULGULAR: (1) NLRP11 spesifik olarak 50 μM adenozin ile stimülasyondan 4 saat sonra hem mRNA hem de protein seviyelerinde anlamlı olarak yaklaşık 2 kat artmaktadır (p<0,05). (2)
Adenozin ile artan NLRP11 Daudi hücrelerinde ASC adaptör proteiniyle etkileşmektedir. (3) Daudi hücrelerinden NLRP11 ve ASC etkileşimi sonucunda pro-inflamatuar sitokinlerin hücre dışına salgılanması gerçekleşmemektedir. (4) Adenozin stimülasyonu Daudi hücrelerinde IL-1β proteininin sitozoldeki ekspresyonunu ve kaspaz-1 enziminin aktivasyonunu azaltmaktadır. (5) NLRP11; Treg ve Th2 yanıtlarında bir değişikliğe sebep olmazken, Th1 ve Th17 yanıtlarını azaltmaktadır ve NLRP11’in siRNA ile susturulması Th1 ve Th17 yanıtlarını anlamlı bir şekilde (sırasıyla p<0,001 ve p<0,01) arttırmaktadır. SONUÇ: NLRP11, enflamasyonu ve Th1 ve Th17 gibi edinsel bağışıklık yanıtlarını azaltmaktadır. Bu bulgular NLRP11’in bağışıklık sistemindeki rolleri hakkında aydınlatıcı ve ümit verici bilgiler vermenin yanı sıra, NLRP11’in T hücresi farklılaşma mekanizmasını anlamak için gelecekteki çalışmalara zemin hazırlamakta ve T hücre yanıtı eksikliklerinden kaynaklanan bağışıklık sistemi hastalıklarının tedavisi için yeni hedefler
önermektedir.