Satisfaction Survey of Office Chair


Çetin M. S.

Süleyman Demirel Üniversitesi MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ve TASARIM DERGİSİ, vol.3, no.3, pp.269-274, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With the increase in working hours in offices, it is known to occur in a variety of musculoskeletal disorders caused by lack of unproper workplace design and business equipment. In the medical language, such disorders are gathered under the name of “Cumulatif Trauma Disorders”. Depended on the effected organ they’re known with different names, such as Carpal Tunnel Syndrome, Tendinitis, Cervical Radiculopathy, Fibromyalgia. Some researches done in the field of medicine, if insidious onset and initially ignored pains aren’t treated hands, arms and body functions can be restricted, activities can be prevented and if measures aren't taken, can be stayed disabled. Long-term pain may lead to psychological problems such as depression, job losses and job change. Studies done separately for each business segment and each product group in some countries. The reports of these studies are published in these developed countries. For instance; in Germany by IFA Institute which is dealing with prevention of occupational accidents and occupational safety. There are also some published studies about office chairs in these reports.


Günümüzde büro ortamında çalışma sürelerinin artmasıyla iş ekipmanları ve iş yeri düzenlemelerindeki yetersizliklerden kaynaklanan ciddi kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu gibi rahatsızlıklar tıp dilinde “Cumulatif Trauma Disorders” adı altında, rahatsızlığın ilgili olduğu organa göre Karpal Tünel Sendromu,Tendinitis, Servikal Radikülopati, Fibromiyalji gibi farklı isimler almaktadır.Tıp alanında yapılmış bazı araştırmalarda sinsice gelişen ve başlangıçta dikkate alınmayan ağrıların tedavi edilmemesi halinde el, kol ve vücut fonksiyonlarını kısıtlayacağı, aktiviteleri engelleyeceği ve önlem alınmadığı takdirde sakat bırakabileceği belirtilmektedir. Ağrıların uzun sürmesi halinde depresyon gibi psikolojik sorunlara, iş değiştirme ve iş kaybına neden olabilen sonuçlarla karşılaşılabilmektedir.

Gelişmiş ülkelerde örneğin Almanya’da iş kazalarını önleme ve iş güvenliği ile ilgilenen IFA Enstitüsü tarafından her ürün grubu ve her iş kolu için ayrı ayrı çalışmalar yapılıp raporlar(BGIA, BIA) halinde yayınlanmaktadır. Bu raporların içinde büro koltuklarıyla ilgili çalışmalar da bulunmaktadır.

Çalışmanın amacı; bu gibi görünmeyen ve ekonomik kayıplara neden olan, insan sağlığı, konforu ve iş yeri memnuniyetini olumsuz yönde etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi akademik ve idari personelinden 115 kişiye anket uygulanarak ofis sandalyesinde ne gibi tasarımsal değişikliklerin memnuniyet düzeylerinin yükselmesini sağlayacağı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında yürütülmekte olan antropometrik ölçümlerden de yararlanılarak konstrüksiyonu ve tekstil konfor özellikleri geliştirilmiş bir sandalye tasarımı planlanmaktadır.