INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF PHASE TRANSFER TRANSFORMERS ON THE POWER SYSTEM OPTIMAL WORKING CONDITIONS


Bozali B., Öztürk A., Andiç C.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Turkey, 26 - 28 April 2019, vol.1, pp.834-841

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.834-841
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Reactive power optimization (RPO) is important to ensure safe and economical operation of power systems. An electrical operator must provide voltage within a certain range for customers. In addition, RPO is applied to reduce active power loss. In this study, multipurpose RPO is used by considering voltage deviations, active power losses and reactive power. Studies were performed using simulation programs on 10 bus sample test system. Transformer step settings are used to keep the voltage at a specific reference value against voltage changes. In our study, optimal voltage values of the load busbars were found by minimizing line losses. The load busbar voltage values are set to the specified values by adjusting the step ratio of the on-load tap-changer power transformers. Thus, voltage stability was ensured. In addition, it was observed that the active power losses were minimized.

Reaktif güç optimizasyonu (RGO), güç sistemlerinin güvenli ve ekonomik çalışmasını sağlamak için önemlidir. Bir elektrik operatörünün müşteriler için belirli bir sınırlar içeresinde voltaj sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, aktif güç kaybını azaltmak için de içinde RGO uygulanır. Bu çalışmada, baraların voltaj sapmaları, aktif güç kayıpları ve reaktif güç dikkate alınarak çok amaçlı RGO kullanılmıştır. Çalışmalar 10 baralı örnek test sistemi üzerinde simülasyon programları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Transformatör kademe ayarları gerilim değişimlerine karşı gerilimi belirli bir referans değerinde tutmak için kullanılmaktadır. Çalışmamızda, yük baralarının optimal gerilim değerleri hat kayıplarını minimize edilerek bulunmuştur. Yük baraların da bağlı bulunan, yük altında kademe değiştirebilen güç transformatörlerinin kademe oran değerleri ayarlanmak suretiyle yük barası gerilim değerleri belirlenen değerlere ayarlanmıştır. Böylece gerilim kararlılığı sağlanmıştır. Ayrıca aktif güç kayıplarının da minimize edildiği görülmüştür.