Piezoelektrik Malzemeler Yardımı ile Uçak Kanadının Aktif Titreşim Kontrolü


Yıldız K., Eken S., Kaya M. O.

V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kayseri, Turkey, 8 - 10 September 2014, pp.1-11

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-11
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada bir uçak kanadının kapalı devre titreşim davranışı incelenmiştir. Kanat, dikdörtgen kutu şeklinde bir arakesite sahip, ince cidarlı kompozit kiriş olarak modellenmiştir. Bu kiriş modeli malzeme eşyönsüzlüğü (anisotropy), enlemesine kayma deformasyonu ve çarpılma kısıtlaması gibi bir takım klasik olmayan etkiler içermektedir. Diğer taraftan, ince cidarlı kompozit kirişlerin yönlülüğü, geniş bir elastik bağlaşım meydana getirmektedir. Bu konuda, dikey-yatay eğilme ve enlemesine kayma bağlaşımlı hareketini meydana getirmek için antisimetrik yerleştirme konfigürasyonu (Circumferentially Uniform Stiffness (CUS)) ele alınmıştır. Aktif geribesleme kontrolü uyarlanabilir malzemeler aracılığıyla sağlanmıştır. Piezoelektrik katmanlar ana yapının içerisine simetrik bir şekilde gömülmüş ve piezoeyleyiciler tüm kiriş uzunluğu boyunca yayılmıştır. Bunun sonucu olarak, kiriş uç noktasında bir sınır momenti indüklenmiş ve kontrolün sağlanmasında sınır momenti geribesleme kontrolü kullanılmış, kirişin dinamik karakteristiklerinde uyarlanabilir değişim gerçekleşmiştir. Orantısal ve hıza bağlı geribesleme kontrol yöntemleri kullanılmış ve elyaf açısı dağılımının temel frekanslar üzerindeki etkileri incelenmiş ve tartışılmıştır.