Akım Ölçümleri Olmayan Akarsu Havzalarında Hidroelektrik Potansiyelin Belirlenmesine Yönelik Uzaktan Algılama ve CBS ile Hidrolojik Modelleme


Algancı U., COSKUN H. G., ERIS E., AGIRALIOGLU N., CIGIZOGLU H. K., YILMAZ L., ...More

Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi, pp.5-11, 2009 (Peer-Reviewed Journal)