İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Yayını deprem dosya 2


ŞENGÖR A. M. C.

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Yayını, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)