Yapay ZnSO4 Çözeltilerinden Kadmiyumun Çinko Tozu ile Sementasyonu


DEMİRKESEN M., AÇMA M. E. , SÖNMEZ M. Ş.

10th International Metallurgy and Materials Congress, 24 - 28 Mayıs 2000

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri