Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Nominal Taşınmaz Değer Haritası Üretiminde Çözünürlük İrdelemesi


Creative Commons License

Mete M. O., Yomralıoğlu T.

TUFUAB X. Teknik Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.178-185

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aksaray
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.178-185
  • Istanbul Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde taşınmaz malların değerlemesi vergilendirme, alım-satım, kiralama, kamulaştırma ve kentsel dönüşüm gibi birçok uygulamada karşılaşılan bir değer kestirim yaklaşımıdır. Yapılan uygulamalarda mekânsal gelişmeleri gözeterek taşınmazlar için en objektif, doğru ve kabul edilebilir bir değer saptamasının yapılması oldukça önemlidir. Geleneksel değerleme yöntemleri yanında taşınmaz değerlerinin belirlenmesi için kullanılan Stokastik yöntemlerden biri de “nominal değerleme” yöntemidir. Nominal değerleme yaklaşımı ile birim değeri etkileyebilecek birçok mekânsal parametre çeşitli konumsal analizlere tabi tutularak piksel bazlı değer haritası üretimi mümkün olmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli konumsal analizler neticesinde üretilen taşınmaz değer haritaları “raster” veri formatında olup, temsil ettikleri birim alanın “rayiç” değerleriyle ne kadar uyumlu olduklarının irdelenerek ortaya konulması gereği vardır. Bu anlamda seçilen piksel boyutlarına bağlı olarak çözünürlük analizlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan bu çalışmada, öncelikle, pilot çalışma alanı olarak seçilen İstanbul ili sınırlarında bulunan Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa ilçelerine ait nominal taşınmaz değer haritaları üretilmiştir. Bu amaçla nominal birim değeri etkileyen değer faktörleri ağırlıklı olarak CBS ile konumsal analizlere tabi tutulmuştur. Bu aşamada, faktörlere ilişkin ağırlık tayininde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden biri olan Best Worst Method (BWM) kullanılmıştır. Farklı piksel büyüklüklerinde üretilen nominal değer haritaları ile çözünürlüğe bağlı olarak ortaya çıkan birim alandaki taşınmaz değerlerinin değişimleri irdelenmiştir. Sonuçta, bu çalışma ile piksel boyutlarındaki değişimlerin nominal değerlere etkisi gözlemlenerek performans ve doğruluk ölçütlerine göre raster tabanlı değer haritası üretiminde ideal piksel boyutunun belirlenmesi ve değerlerin tutarlılığının incelenmesi amaçlanmaktadır.