Effect of Tempering on The Hardness of Ion Nitrided H13 Steel


ÇAPA M., GÜLMEZ T. , YILMAZ Ş.

6th. Biennial Conference on Engineering System Desing and Analysis, 8 - 11 Temmuz 2002

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri