Tuzla Denizcilik Fakültesi mendirek ve sahil alanının yerleşime uygunluk değerlendirmesi


ŞANS G., BOZKURTOĞLU E., İnkaya D., Aydoğan S., Eyüboğlu R.

65. Yıl Mahir Vardar Jeomekanik, Tünelcilik ve Kaya Yapılarının Tasarımı Özel Oturumları, 19-21 Eylül 2012 Makaleler Kitabı, pp.425-438, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)