Programlama Dillerinden C-Sharp Kodu ve Python Kullanarak Güneş ile İlgili Temel Hesaplamalar ve Güneş Radyasyon Gücü Değerlendirmeleri,


ER Z.

Yeni Türkiye 118-Yenilenebilir Özel Sayısı-II, 2021 (Peer-Reviewed Journal)