Seramik kompozitlerde elastik ve sürtünmeli köprülenen çatlak problemi


Ergün H. , Boduroğlu H.

İTÜ Dergisi Seri D: Mühendislik, cilt.2, sa.1, ss.64-72, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2003
  • Dergi Adı: İTÜ Dergisi Seri D: Mühendislik
  • Sayfa Sayıları: ss.64-72

Özet

Bu çalışmada, tek eksenli gerilme altında, merkezi bir çatlağı olan, çatlak eksenine dik lifler ile kuvvetlendirilmiş sonsuz kompozit levha gözönüne alınmıştır. Problemin formülasyonunda kullanmak üzere, çatlak boyunca lifteki gerilme ve çatlak açılması ilişkisini ifade eden köprülenme bağıntıları olan Hsueh (1988)’in kullandığı elastik köprülenme bağıntısı ve Marshall ve diğerleri (1985)’nin kullandığı sürtünmeli köprülenme bağıntısı seçilmiştir. Problemin formülasyonunda elde edilen tekil integral denklem, Chebyshev polinomları yardımı ile lineer olmayan bir cebirsel denklem sistemine indirgenmiştir. Gevrek lifler ile kuvvetlendirilmiş kompozitlere örnek malzeme olarak SiC/Al2O3 seçilmiş ve lif hacim oranının değişimine göre çözümler elde edilmiştir